D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Oficina Ponti, S.L.P. informa als seus usuaris de la seva política de protecció de dades, per a que ells determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se li puguin requerir amb ocasió de la subscripció, consulta o alta en alguns dels Serveis oferts. Les dades personals recollides seran tractades de manera secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per Oficina Ponti, S.L.P. a la seva pàgina web a cada moment. L’usuari accepta que les dades personals per ell facilitats podran ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de Oficina Ponti, S.L.P. La cessió d’aquestes dades a tercers no es realitzarà sense el previ consentiment dels Usuaris. L’acceptació de l’usuari per a que puguin ser tractats o cedides les seves dades, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius. De la mateixa manera, i conforme a la mencionada llei sobre les dades personals, els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas oposició, per al que hauran d’enviar una carta o un correu electrònic a:

C/ Consell de Cent, 322, baixos
08007 – BARCELONA