Registrar una Patent és l’acció més efectiva per a protegir les invencions, i així gaudir d’una exclusivitat en el mercat i d’una posició estratègica preferent sobre els competidors en relació als nous productes i/o processos desenvolupats.

El registre d’una Patent o Model d’Utilitat fa necessàries una sèrie de decisions prèvies sobre quin és l’abast de la invenció, quina és la modalitat de registre més adient per obtenir una màxima protecció al mínim cost possible, l’àmbit geogràfic apropiat, i tot un seguit de qüestions primordials sobre les que, des de MORGADES DEL RIO RENTER, portem assessorant des de fa més de 80 anys.

Som un equip expert i multidisciplinari amb una gran experiència, per satisfer les seves necessitats concretes amb la màxima professionalitat i eficiència.

Els nostres serveis relatius a la protecció de les seves Invencions es desenvolupen, de manera integral, a qualsevol territori geogràfic, a totes les etapes des de que neix la idea, passant pel desenvolupament de l’invent i la seva protecció mitjançant Patent o Model d’Utilitat, així com la gestió del registre, defensa i manteniment;

 

Patents

En definitiva, estem al costat dels nostres clients al llarg de tota la vida de la invenció, sent els esmentats serveis: 

  • Assessorament sobre la patentabilitat, risc d’infracció i l’estratègia òptima a seguir.
  • Estudi, redacció i presentació de sol·licituds de Patents i Models d’Utilitat Espanyols, Patents Europees, sol·licituds de Patents Internacionals PCT, i Patents i Models d’Utilitat a l’estranger.
  • Seguiment de la tramitació del registre fins a la concessió, i el seu manteniment.
  • Validació de Patents Europees.
  • Oposicions, Accions de Nul·litat, Recursos i Defensa de Patents.
  • Assessorament i auditoria de carteres de Patents (port-folio).
  • Investigacions i Vigilàncies (del invent i també de la competència).
  • Dictàmens, Informes i Peritatges tècnic-legals.
  • Valoració de carteres de registres de Propietat Industrial.
  • Assessorament en transferència de tecnologia.

Negociacions en resolució de conflictes de patents.

Necessites registrar la teva patent?

Sol·licitar d’informació

* Camps obligatoris