El contingut d’aquesta Web és propietat o queda sota control de Oficina Ponti, S.L.P. Aquesta Web està protegida per la legislació internacional sobre Drets d’Autor.

Vostè es compromet a utilitzar aquesta Web d’acord amb la llei, amb el disposat en aquestes condicions d’ús, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, i s’obliga a abstenir-se d’utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al establert a les presents condicions, lesives dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la Web. Podrà descarregar-se el contingut de la Web només per al seu us personal i sense cap propòsit comercial, sense que estigui permesa cap modificació, reproducció o cessió del seu contingut.

Oficina Ponti, S.L.P. intentarà sempre que sigui raonablement possible que la seva Web inclogui una informació actualitzada i revisada al dia, sense que això impliqui oferir cap garantia i/o responsabilitat sobre l’adequació, exactitud o integritat de la informació proporcionada. Oficina Ponti, S.L.P. no serà responsable de cap dany o perjudici motivat per l’accés o per la impossibilitat d’accés a aquesta Web, o, que es puguin derivar, en qualsevol forma, de la seva confiança en qualsevol informació proporcionada per aquesta Web.

Aquesta Web proporciona referències o enllaços amb altres Webs sense que Oficina Ponti, S.L.P. tingui cap tipus de control sobre aquests llocs Web o recursos. Per això mateix, Oficina Ponti, S.L.P. no serà responsable per la disponibilitat dels llocs Web o recursos externs ni per qualsevol contingut, publicitat, productes ni cap altre material disponible als mateixos, ni assumirà cap responsabilitat, directa o indirectament, per qualsevol dany o perjudici produït o al·legat en relació amb l’ús o confiança dipositada als anteriors llocs Web o recursos. Tot enllaç amb altres Webs es proporciona merament per a facilitar el seu accés als usuaris d’Internet.

Totes les marques, noms comercials, patents i signes identificatius de productes o serveis que apareguin a aquesta Web estan protegits per la legislació internacional. No podrà realitzar-se cap ús dels mateixos que no s’hagi prèviament autoritzat per escrit per Oficina Ponti, S.L.P. Qualsevol comunicació que vostè ens enviï mitjançant aquesta Web estarà sotmesa a la nostra Política de Privacitat. La persona que realitzi l’enviament d’aquestes comunicacions a aquesta Web o d’altra manera a Oficina Ponti, S.L.P. serà l’únic responsable del contingut i informació continguda en elles, incloent la seva veracitat i exactitud.

Oficina Ponti, S.L.P. es reserva el dret a cancel·lar, modificar o completar el contingut de la Web en qualsevol moment i per qualsevol raó sense prèvia notificació.

Aquesta Web es regeix per la legislació espanyola, quedant sotmesos expressament els usuari i Oficina Ponti, S.L.P. a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. L’ús de la Web està sotmès al contingut del present avís i qualsevol altre que la mateixa contingui, així com a la nostra Política de Privacitat. Oficina Ponti, S.L.P. es reserva el dret de modificar les condicions d’ús de la Web en qualsevol moment i de forma periòdica.